Nedžarići Zmajevi – O.Š. “Aleksa Šantić”

Nedžarići Zmajevi - O.Š. "Aleksa Šantić" TRENER TERMINI TRENINGA Eldin…

Dobrinja Mravojedi – O.Š. “Skender Kulenović”

Dobrinja Mravojedi - O.Š. "Skender Kulenović" TRENER TERMINI TRENINGA Ohran…

Alipašino Polje Kangui – O.Š. “Fatima Gunić”

Alipašino Polje Kangui - O.Š. "Fatima Gunić" TRENER TERMINI TRENINGA…

Buća Potok Kingsi – SD Srce

Buća Potok Kingsi - O.Š. "Avdo Smajlović" TRENER TERMINI TRENINGA…

Dolac Malta Sultani – O.Š. “Malta”

Dolac Malta Sultani - O.Š. "Malta" TRENER TERMINI TRENINGA Muamer…

Hotonj Superstars – O.Š. “Izet Šabić”

Hotonj Superstars - O.Š. "Izet Šabić" TRENER TERMINI TRENINGA Mirza…

Marijin Dvor Lavići – O.Š. “Isak Samokovlija”

Marijin Dvor Lavići - O.Š. "Isak Samokovlija" TRENER TERMINI TRENINGA…

Sokolović Kolonija Indijanci – Peta osnovna škola

Sokolović Kolonija Indijanci - Peta osnovna škola TRENER TERMINI TRENINGA…

Sokolje City – O.Š. “Sokolje”

Sokolje City - O.Š. "Sokolje" TRENER TERMINI TRENINGA Eldin Zeljković…

Pofalići tigrovi – O.Š.”Pofalići”

Pofalići tigrovi - O.Š."Pofalići" TRENER TERMINI TRENINGA

Dobroševići Vukovi – O.Š. “Mustafa Busuladžić”

Dobroševići Vukovi - O.Š. "Mustafa Busuladžić" TRENER TERMINI TRENINGA Mirza…

Otoka Aligatori – O.Š.”Mak Dizdar”

Otoka Aligatori - O.Š."Mak Dizdar" TRENER TERMINI TRENINGA Jasmin Topalović…

Koševsko brdo Lisice – O.Š. “Mehmed beg Kapetanović Ljubušak”

Koševsko brdo Lisice - O.Š. "Mehmed beg Kapetanović Ljubušak" TRENER…