Škola košarke   >       >    Škola košarke
 • Škola košarke
 • Raspored treninga Škole košarke.

  TRENER

  KONTAKT

  PUNKT

  Ohran Džakmić

  061 551 704

  O.Š.“Skender Kulenović“ (Dobrinja): Srijeda i petak 19.00 h

  O.Š.“Fatima Gunić“ (A. Polje): Srijeda i petak 15.30 h

  O.Š.“Osman Nuri Hadžić“ (Dobrinja): Ponedjeljak 16.00 h i četvrtak 17.00 h

  O.Š.“Aleksa Šantić“ (Nedžarići): Ponedjeljak 19.00 h i subota 10.30 h

  Eldin Zeljković

  061 347 235

  O.Š.“Isak Samokovlija “ (M. Dvor): Utorak i petak 19.30 h

  O.Š.“Pofalići“: Četvrtak 20.40 i subota 08.50 h

  O.Š.“Avdo Smailović“ (Buća Potok: Subota 12.00 h i nedjelja 13.00 h

  O.Š.“Behaudin Selmanović“(Briješće): Subota 14.30 h i nedjelja 10:30h

  O.Š.“Sokolje“: Četvrtak 19.15 h i subota 10.30 h

  O.Š."Aneks": Utorak 17:30 h  i četvrtak 16:00 h

   Muamer Kurić

  061 542 781

  O.Š.“Izet Šabić“ (Hotonj): Ponedjeljak i četvrtak 18.20 h

  O.Š.“Edhem Mulabdić“ (Bistrik): Utorak i petak 18.00 h

  Enes Hadžihalilović

  061 624 532

   

  O.Š.“Alija Nametak“(Bjelave): Petak 19.15 h i nedjelja 12.00 h

  O.Š.“Sedrenik“: Utorak i četvrtak 17.00 h

  Jasmin Topalović

  062 827 267

  O.Š."Hasan Kaimija": ponedjeljak i srijeda 18.00 h

  Alma Taletović

  061 209 821

  O.Š.“Hasan Kikić“(Gorica): Utorak i petak 17:30 h

  O.Š.“Nafija Sarajlić“(Jezero): utorak 19.00 h i subota 14.30 h

  O.Š.“Silvije Strahimir Kranjčević“ (Mejtaš): Ponedjeljak i četvrtak 18.30 h

  Trening Plus za djevojčice

  Numan Mujović

  062 756 407

  O.Š.“Malta“: Utorak i petak 18.00 h

  Bulend Šačiragić

  062 879 841

  Peta Osnovna škola Sokolović Kolonija: utorak 20.00 h i subota 10:oo h


  Alen Efendić

  062 833 989

  O.Š.“Mehmedalija Mak Dizdar“ (Otoka): Utorak i četvrtak 19.00 h

  Mirza Smajlović

  062 204 644

  O.Š. Mustafa Busuladžić (Dobroševići): Srijeda i petak 17h

  O.Š.“Aleksa Šantić“ (Nedžarići): Ponedjeljak 19.00 h i subota 10.30 h

  Nidžara Tabaković Munković

  061 236 397

  Trening Plus za djevojčice   KC Kralj Fahd, petak 19.00 h
  O.Š."Hasan Kikić" - djevojčice: utorak 18.30 h
  Pregled punktova škole košarke.


 •  
 •