Nedžarići Zmajevi - O.Š. "Aleksa Šantić" Sedrenik Bulls - O.Š. "Sedrenik" Dobrinja Mravojedi - O.Š. "Skender Kulenović" Alipašino Polje Kangui - O.Š. "Fatima Gunić" Bistrik Puževi - O.Š. "Edhem Mulabdić" Buća Potok Kingsi - O.Š. "Avdo Smajlović" Dobrinja Boston - O.Š. "Osman Nuri Hadžić" Dolac Malta Sultani - O.Š. "Malta" Hotonj Superstars - O.Š. "Izet Šabić" Marijin Dvor Lavići - O.Š. "Isak Samokovlija" Mejtaš Duloxi - O.Š. "Silvije Strahimir Kranjčević" Sokolović Kolonija No Name - Peta osnovna škola Sokolje City - O.Š. "Sokolje" Pofalići Tigrovi - O.Š. "Pofalići" Gorica Blue Snakes . O.Š."Hasan Kikić" Bjelave Kauboji - O.Š. "Alija Nametak" Jezero Kobre - O.Š."Nafija Sarajlić" Aneks Ninje - O.Š."Aneks" Soukbunar Black Eagles - O.Š."Hasan Kaimija" Dobroševići Vukovi - O.Š. "Mustafa Busuladžić" Otoka Aligatori - O.Š."Mak Dizdar" Briješće Predatori - O.Š."Bahaudin Selmanović" Richmond Park - Richmond Park International Primary School Sarajevo